Vlonders

De gemeente Dordrecht heeft enige tijd geleden opdracht gegeven de houten vlonders aan het einde van de zijstraten (Eb, Vloed en Springtij) af te sluiten i.v.m. de onveiligheid van deze bouwwerken.

Inmiddels is duidelijk dat de vlonders gestabiliseerd zullen worden. De herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden in de week van 19 oktober. Het werk zou in de week van 26 oktober gereed moeten zijn.