Vlijweide maart 2022

Rondom Vlijweide (voorgenomen nieuwbouwproject langs de Noordendijk) is het ruim een jaar stil geweest. De gemeente heeft nu het ontwerpbestemmingsplan Vlijweide ter inzage liggen gedurende 6 weken (vanaf 3 maart tot en met 14 april 2022). Eventuele zienswijze(n) dienen vóór 14 april 2022 ingediend te worden. Alle informatie hierover, alsmede het voorontwerp en de stukken die betrekking hebben op Vlijweide zijn terug te vinden via deze link.