Vervolg Tijpoort…

TijpoortAlleen als u meedoet valt er wat te winnen.

Beste Plan Tij bewoner,

Naar aanleiding van de doodgereden kat, de zoveelste mini tragedie, op Tijpoort leg ik bij u een probleemanalyse met mogelijke oplossingen op tafel.

Probleem: Het lange rechte stuk vanaf de Tijpoort, inrit tot aan de haakse hoek, lokt “even gas geven” in de auto bijna vanzelf uit. De meesten van ons rijden niet opzettelijk harder dan de toegestane snelheid (30 km.) maar onbedoeld zit je zo op stadssnelheid. Bezoekers lijken het snelheidsbord aan het begin van de wijk niet op te merken, waarschijnlijk doordat zij aandacht moeten besteden aan kruisend fietsverkeer. Al is zelfdiscipline een goed ding toch lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat deze lange rechte straat, waaraan gewoond en door kinderen gespeeld wordt, verkeerstechnisch niet goed is  ontworpen. Dit houdt in  dat er om de veiligheid te verbeteren maatregelen genomen moeten worden.

Deze straat is, evenals de andere in de wijk, nog altijd  niet door Volker Wessels opgeleverd. Het zal u duidelijk zijn dat om een verbetering vragen bij deze projectontwikkelaar, die voor dit ontwerp een gemeentelijke goedkeuring verwierf, geen enkel resultaat zal opleveren. Door de voorzitter van de bewonersvereniging, Jan Meissen, is al wel met de verkeerskundige van de gemeente gesproken, maar deze wil geen verzoek in behandeling nemen zolang er niet is opgeleverd. Dit betekent dat we nog heel lang zullen moeten wachten voordat de toekomstige straateigenaar/beheerder in actie zal komen. In zo’n geval zijn tijdelijk maatregelen door getroffenen/belanghebbenden de enige mogelijkheid om er wat aan te doen.

Oplossingen: Van iemand op Springtij hoorde ik dat verschillende bewoners opzettelijk groot kinderspeelgoed op de rijweg laten staan, om zo langzaam autorijden af te dwingen. Een  creatieve maatregel die met enig onderling overleg en wat planning ook heel goed toepasbaar is op Tijpoort. Een andere oplossing, die wat meer moeite en een klein beetje geld uit de deelgenotenkas kost, is het vervaardigen en plaatsen van een tweetal houten, tijdelijke verkeersdrempels op 1/3 en 2/3 van de lengte van het genoemde Tijpoort deel. Dat laatste zal ongetwijfeld gemeentelijk verzet uitlokken, maar leidt dan wellicht sneller tot een definitieve oplossing.

Medebewoners graag wil ik, via de website, van u weten welke van deze twee oplossingen uw voorkeur heeft. Ziet u een betere oplossing laat dat dan weten. Denk en werk a.u.b. mee om de veiligheid op een voor ons allemaal risicovol stukje straat te verbeteren.

Albert Bos

9 Reacties op “Vervolg Tijpoort…