Verslag GROENbeleving

In februari jl. hebben we jullie gevraagd naar jullie groenbeleving in onze wijk. Inmiddels zijn alle op- en of aanmerkingen verzameld en presenteren wij jullie hierbij het verslag. Lees verder ->verslag

De klankbordgroep GROEN gaat nu het vervolgtraject in. We hopen jullie tijdens de algemene ledenvergadering van de Stichting Mandeligheid (28 juni 2021, mits Corona geen roet in het eten gooit) het plan van aanpak inhoudelijk te kunnen toelichten.