Update De Meerpaal

Beste omwonenden van de Noordendijk 380,

hierbij een korte update over de ontwikkeling aan de Noordendijk 380 (De Meerpaal). Het is alweer enige tijd geleden (17 februari 2022) dat de bewonersavond heeft plaatsgevonden waarbij het concept-ontwikkelplan aan u is gepresenteerd. In de tussentijd is er een omgevingsvergunning verleend voor het ontwikkelen van een woonzorgcentrum. Door verschillende (markt)omstandigheden heeft de aanvang van de verbouw nog niet kunnen starten. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij u daarover informeren. 

Groet, 

namens Vlijzorg Vastgoed BV,

Sven van de Rest

[email protected]