Maaibeurt

Komende maandag, 16 oktober, start de firma Punt met het maaien van het gras, de kruiden en het opkruipende riet. Graag de auto’s zoveel mogelijk op eigen terrein parkeren zodat de maaiers hun werk kunnen doen. Dank alvast!

N.B. Het snoeien, maaien van het winterriet en verder uitdiepen van enkele geulen gebeurt pas in het winterseizoen.