Save the date – 28 juni 2021

Het bestuur Mandeligheid/Bewonersvereniging kondigt hierbij aan dat de komende algemene ledenvergadering gehouden zal worden op maandag 28 juni in het Wantijpaviljoen. Uiteraard als de Coronamaatregelen dit toestaan.

Zet deze datum alvast in de agenda omdat het belangrijk is dat u, wij, jullie aanwezig zijn!