Reactie VolkerWessels

Het duurde en duurde, maar onderstaand de reactie van VolkerWessels Vastgoed op onze klachten t.a.v. de aansluiting van de opgehoogde straten op onze opritten c.q. voortuinen.

“Geachte heer Moons,

Zoals vandaag telefonisch besproken hierbij mijn reactie op de situaties omtrent de inritten per mail. De situatie is door onze civiel aannemer KWS beoordeeld en zij komen tot de conclusie dat in sommige gevallen de situatie niet fraai is maar dat in andere gevallen de situatie verbeterd. KWS heeft het uitgangspunt van de gemeente aangehouden en dat is 1 tot 1,5 meter vanaf de erfgrens. Wij zien geen reden om af te wijken van dit uitgangspunt.

Uiteraard zijn wij onze kopers graag ter wille. Zoals telefonisch besproken is wat wij u en andere bewoners als geste kunnen aanbieden het leveren van zand zodat u de rest van uw oprit zelf kan ophogen. Daarnaast kan KWS voor u en de andere bewoners een offerte opstellen voor het ophogen van uw inrit. 

Mocht u en/of andere bewoners interesse hebben in de levering van zand en/of een offerte kunt u dit doorgeven aan de omgevingsmanager Fenno Visser van KWS (06 25735865, [email protected]). Ook voor overige zaken kunt u zich wenden tot de omgevingsmanager.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv”

Het moge duidelijk zijn dat wij met deze reactie niet gelukkig zijn en we zullen z.s.m. hierover contact opnemen met de gemeente Dordrecht.

We houden u op de hoogte!

De bewonersvereniging