Overzicht winterwerk

Om een idee te geven waar het winterriet dit jaar gemaaid gaat worden is door de firma Punt onderstaande plattegrond gemaakt. Het groene deel komt dit jaar aan bod, het blauwe volgend jaar en zo om en om.

Op onderstaande plattegrond wordt aangegeven welke geulen er dit jaar uitgediept worden (met blauw aangegeven). De gele vlekken geven de plaats aan waar het riet niet alleen wordt gemaaid, maar ook wordt uitgekrabd.