Bramenstruiken een natuurlijk prikkeldraad

Inmiddels is onze gemeenschappelijke tuin, de mandeligheid, een gebied met volwassen bomen en struiken. Snoeien en maaien moet ervoor zorgen dat het groen in toom gehouden wordt. Daarnaast is in het afgelopen jaar voor het eerst een dichtgeslibd geultje uitgediept achter Eb 11. Dit jaar staat hetzelfde te gebeuren tussen Vloed en Eb en tussen Springtij en Vloed. E.e.a. terug te zien op de plattegronden uit de vorige post.

Dit bericht betreft de bramen in de wijk. Op diverse plaatsen groeien wilde bramenstruiken. De vruchtjes zijn zeer gewild, niet alleen wij eten ze graag ook dieren, vogels, insecten en kleine knaagdieren, vinden ze heerlijk. Tot zover geen probleem, zou je denken. Echter, de planten zelf hebben hele lange ranken vol met gemene doornen. Ze groeien weelderig en daar waar ze niet gesnoeid (kunnen) worden overwoekeren ze alle andere struiken. Oudere bramenstruiken zullen steeds dikkere ranken produceren van meer dan een centimeter. Die woekeren als natuurlijk prikkeldraad en maken delen van het gebied bijna ontoegankelijk. Om het onderhoudswerk aan bomen en struiken enigszins uitvoerbaar te houden, is het van belang dat we de bramenstruiken zoveel mogelijk verwijderen. Helpen jullie mee??

En voor de mensen die meer willen weten over de oorzaak van deze wildgroei aan bramen en zich willen verdiepen in het bestrijden hiervan volgt een link: https://www.natuurwerkers.nl/dossier-bramen/