Ophogen wegen

Beste bewoners,

Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt is KWS bezig met het ophogen van de weg. Momenteel vindt dit met name plaats op Springtij en Vloed. Zoals Volker Wessels Vastgoed in hun recente brief al aangaf, varieert de ophoging tussen de 10 en 20 cm. De opritten zullen 1 tot 1,5 m vanaf de erfgrens “gelijkmatig” aangesloten worden op de openbare weg. Nu de eerste opritten op Springtij zijn aangesloten is van “gelijkmatigheid” niet veel sprake. Hierdoor ontstaat een soort knik in de oprit die in de meeste gevallen (voor eigen kosten?) hersteld zal moeten worden. Navraag bij de Gemeente leert dat er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de aansluiting anders dan dat VWV dit “netjes” moet oplossen. Navraag bij VWV leert dat er van een “goede” aansluiting sprake moet zijn. Kortom, ruimte genoeg voor een discussie over wat wel en wat niet een goede aansluiting is. In ieder geval heeft VWV beloofd hier aan het eind van de week op terug te komen. Wordt vervolgd dus……………

Namens de Bewonersvereniging,

Jeroen Ravelli, 

Secretaris