Onderzoek nutsbedrijven

Bericht van VWV van 30 april (heel veel wijzer word je er niet van…)

“Beste Carel,

Onderstaand bericht ontving ik van de nutspartijen. Ze zijn ermee bezig.

“Zowel Stedin als Evides zijn de proefsleuven aan het bestuderen en intern aan het bekijken wat de eventuele vervolgstappen worden.
Zodra wij dit duidelijk hebben zullen wij jou benaderen voor een overleg om dit te bespreken.”

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv”