Oeververbinding Wantijpark

Belangrijk bericht van de gemeente inzake de oeververbinding vanuit onze wijk naar het Wantijpark:

“Geachte Bewonersvereniging Plan Tij,

Op 8 juli 2022 bent u geïnformeerd over het standpunt van het college en het vervolg van het raadsvoorstel Oeververbinding.

Inmiddels is bekend geworden dat het raadsvoorstel Oeververbinding beeldvormend behandeld zal worden op 20 september a.s. Bewoners van Plan Tij worden door de raadsgriffier uitgenodigd voor deze avond.

De concept agenda kan u hier vinden: https://raad.dordrecht.nl/Documenten/DAGSCHEMA-DORDTSE-DINSDAG-20-SEPTEMBER-concept-voor-AC-6-september-2022-versie-2.pdf. Ik heb begrepen dat de agendacommissie gisterenavond 6 september ingestemd heeft met deze planning.

Volledigheidshalve hebben we het raadsvoorstel bijgevoegd. Alle stukken met betrekking tot dit raadsvoorstel zijn te vinden op:https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/30-augustus/16:00/Beschikbaar-stellen-van-een-voorbereidingskrediet-Oeververbinding-Noord-en-afronding-openbaar-gebied-Plan-Tij-Raadsvoorstel

We zouden u willen vragen om zoals afgesproken deze datum alvast bekend te maken onder de bewoners van Plan Tij middels uw kanalen.

De raadsgriffier zal nog contact met jullie opnemen voor verdere communicatie.

Met vriendelijke groet,

Lianne Suijker

Lianne Suijker-Vreugdenhil

Projectmanager Drechtsteden

M: [email protected]