Maaien augustus

Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar NWC is gestart met een maaironde vandaag. Delen waar bloemen en kruiden staan zullen ontzien worden, zodat zij een kans krijgen om uit te zaaien! In een volgende maaibeurt zullen deze stukken weer aan de beurt komen.