Fieldlab RIET

Het oprukkende riet geeft op sommige plaatsen flink overlast, bijvoorbeeld onder de terrassen van de tweekappers. Riet laat zich moeilijk beteugelen, vooral omdat het zich ook ondergronds heel goed kan vermeerderen. Als proef heeft de klankbordgroep GROEN deze week een stuk van het riet afgedekt met plastic folie. Geprobeerd zal worden om het riet te verstikken. Later, in het najaar zullen er andere planten in de folie geplant worden die het riet in bedwang zouden moeten houden. Gedacht wordt aan gele lis, groot hoefblad, lisdodde en grote engelenwortel. Wordt vervolgd!