Drempels

Vorig jaar zijn de straten in onze wijk opgehoogd. De Gemeente heeft besloten, in het kader van veiligheid in ons 30–kilometer gebied, snelheidsbeperkingen aan te laten brengen in de vorm van plateaus bij de zijstraten van Tijpoort en drempels in het eerste gedeelte van Tijpoort.

Helaas wordt veelvuldig het effect van deze verhogingen omzeild door gedeeltelijk gebruik te maken van het belendende trottoir (vooral bij de drempels). Afgezien van het effect van de lagere snelheid is de veiligheid hierdoor in het geding voor fietsers en voetgangers. Deze laatste groep moet zelfs af en toe uitwijken, terwijl van de afritten of trappen ook voetgangers (kinderen….) kunnen komen.

Het dringende verzoek is om met de auto van de drempels en plateaus gebruik te maken die op de rijweg liggen en niet van de belendende trottoirs.

Bewonersvereniging Plan Tij