Cursus Reanimatie en AED

Beste buren/AED cursisten,

Ja, eindelijk we zijn weer welkom bij Reanimatie Drechtsteden.

HERHALINGSCURSUS

Vanwege de drukte bij de aanvragen voor cursussen, heb ik alvast een datum geprikt voor

de herhalingscursus Reanimatie en AED : woensdag 22-9-2021 om 19.30 uur.

Graag aanmelden via [email protected] vóór 30-6-2021

OOK LEREN REANIMEREN?

Tevens doe ik een oproep aan alle nieuwe bewoners om na te denken over deelname aan een

basiscursus AED reanimatie via onze bewonersvereniging (kosten worden betaald door de bewonersvereniging Plan Tij).

Bij voldoende aanmeldingen kan ik hiervoor een afspraak inplannen .

Aanmelding graag via [email protected] vóór 30-6-2021 met vermelding van naam en adres.

Astrid Oosting

Beheerder AED