Bamboe als tuinplant

“Er bestaat zodevormende oftewel polvormende bamboe, die zich gestaag verbreidt en bamboe die zich vanuit rizomen met uitlopers soms zeer snel uitbreidt. Het snelle type verspreidt zich met een tempo van tientallen centimeters per jaar. Een bamboeplant kan dan alleen verwijderd worden door de wortels uit te graven. Bamboe kan daarmee een ongewenste plant zijn. Er is speciale rizomenbegrenzer in de handel, die als afscheiding ingegraven wordt in de grond, en waarmee woekeren voorkomen kan worden. De zodevormende bamboe, voornamelijk vertegenwoordigd door het geslacht Fargesia, woekert niet of nauwelijks.” Bron: Wikipedia

In onze wijk zijn op diverse plaatsen bamboeplanten in de eigen tuin geplant. Omdat sommige soorten BAMBOE enorm woekeren hebben we inmiddels ook Bamboe in de Mandeligheid. Dit willen we zoveel mogelijk tegengaan omdat de plant alles overwoekert.

Oproep aan de mensen die zelf bamboe hebben aangeplant om zich te melden bij de bestuurder groen (Sacha Laverman) middels email: [email protected]. Graag willen we dan bekijken hoe groot het probleem is en wat er tegen gedaan kan worden!

Oproep aan de mensen die van plan zijn om zelf bamboe te planten: NIET DOEN, of zorg ervoor dat de plant zich niet kan vermeerderen!

Bamboe erger dan Riet?