Werkzaamheden Tijpoort

20141013_174258 20141013_175136Beste Plantijers,

Na langdurige onderhandelingen tussen Volker Wessels Vastgoed en de belangenvereniging Tijpoort 1 – 29 is op 13 oktober jl, de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van het herstel van de afwateringsgoot van Tijpoort 1 tot en met 29 begonnen. Dit om verzakking van de afwateringsgoot langs de Tijpoort te verhelpen.

De uitvoeringstijd van de werkzaamheden zullen 3 á 4 weken bedragen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Infra, een dochteronderneming van Volker Wessels Vastgoed.

Tijdens de werkzaamheden wordt de goot over de hele lengte opgehoogd op een fundering van breekpuin omhuld met wegendoek ter voorkoming van verdere verzakking van de goot.

Linda van Manen, secretaris Vereniging Tijpoort 1-29