Vooraankondiging grote maaibeurt

Eind van deze maand, waarschijnlijk donderdag 29 juni, start Punt met de volgende werkzaamheden:

  1. Waterloten opsnoeien/verwijderen (waterloten zijn snelgroeiende twijgen aan boom of struik);
  2. Snoeien struwelen;
  3. Maaien en afvoeren kruidenrijk gras en riet (=sinusbeheer/80 %) met speciale aandacht voor brandnetels.

VERZOEK AAN ALLE BEWONERS:

Auto’s graag zoveel mogelijk op eigen parkeerplaats parkeren, zodat Punt overal goed bij kan en er geen schade ontstaat door wegschietende steentjes e.d. bij het gebruik van de bosmaaiers.

Indien van toepassing objecten uit het mandelig gebied verwijderen, anders kan daar niet gemaaid worden.