Vogelstront!!!

vogelpoepBericht van Eb: Afgelopen zaterdag hebben de Eb-bewoners de gemeenschappelijke steiger weer eens onder handen genomen. (Dit doen ze trouw twee keer per jaar.) Het valt hen op dat er in de wijk steeds meer vogels verschijnen die de steigers en de boten onder poepen. Vooral meeuwen en eenden kunnen er wat van. Men wijt dit toch ook aan het stelselmatig en overvloedig voeren van vogels.  Hierbij een OPROEP om alsjeblieft NIET TE VOEREN. Het voeren zorgt niet alleen voor het aantrekken van veel te veel (grote) vogels , het trekt ook ratten aan. NIET DOEN DUS!