Vlijweide

Een update over de gunningsprocedure Vlijweide, de nieuwe woonwijk die moet verrijzen op de plek tussen de haven en de Oranjelaan.

RANDVOORWAARDEN

Uitgangspunten de de gemeente geformuleerd heeft voor deze wijk zijn:

een gebiedseigen ontwikkeling met hoge ecologische waarde, kwalitatief hoogwaardig wonen, een aanvaardbare akoestische omgeving en een klimaatbestendige woonbuurt. Er mogen maximaal 70 woningen gebouwd worden en de maximale hoogte is 12 meter (4 woonlagen). De woningen die gebouwd worden moeten in het topsegment vallen.

Een ander belangrijke voorwaarde van de gemeente is dat het gebied een zoetwatergetijde landschap moet worden. Daartoe dienen de schotbalken bij de bruggen (bij de haven) verwijderd te worden.

Bovenvermelde voorwaarden zijn terug te lezen in de bouwenvelop en uiteraard in het bestemmingsplan.

TENDER

De gemeente heeft medio juni 2020 een zogenoemde TENDER uitgeschreven. Door middel van een nationale aanbestedingsprocedure hoopt de gemeente een contractpartij te kunnen selecteren die het gebied afneemt en ontwikkelt binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden. In september sloot deze inschrijving en hierna heeft de gemeente een eerste selectie uitgevoerd. De vijf geselecteerde partijen kregen vervolgens de gelegenheid om voor eind januari 2021 een uitgewerkt plan in te dienen. Uiteindelijk hebben vier partijen een plan ingediend.

BEWONERSADVIESGROEP (BAG)

In de fase die hierop volgt, de fase waarin één partij geselecteerd wordt, ook wel gunningsprocedure genoemd zitten we nu. De gemeente heeft het van belang gevonden om ook bewoners uit omliggende wijken te vragen om input. Daartoe heeft ze een bewonersadviesgroep in het leven geroepen waarin bewoners van de omliggende wijken zitting hebben. Deze BAG mocht alle plannen lezen. Ook mocht de adviesgroep de presentaties van de ontwikkelaars digitaal bijwonen. Daarna is de BAG, onder leiding van een externe voorzitter een laatste keer bij elkaar gekomen om tot een advies te komen richting de gemeente. Dat is deze week gebeurd. De gemeente maakt nu haar eigen afwegingen en komt eind maart met een definitieve keuze.

Omdat de gunningsprocedure strikt vertrouwelijk is mogen de leden van de BAG niets inhoudelijks naar buiten brengen over de ingediende plannen.

PROCEDURE

Voor onze wijk was ondergetekende lid van de BAG. Het was me vanaf het begin niet helemaal duidelijk hoe ik de positie van de BAG moest inschatten. Het leek mij vooral een ‘voor de bühne’-actie van de gemeente, om te laten zien dat men goed bezig is met burgerparticipatie. Die indruk werd nog versterkt doordat de gemeente de BAG niet betrok bij de eerste selectie van vijf partijen.

Tijdens de periode waarin wij gevraagd werden om mee te lezen werd onze positie alleen nog maar onduidelijker omdat we onze input ineens maar mochten beperken tot twee specifieke punten t.w.: sociaal-economische toegevoegde waarde (beleving natuur, wandelmogelijkheden) en bevordering verbinding met de wijken.

In overleg met de projectleidster Vlijweide hebben we dat wel terug kunnen draaien en hebben we in ons advies alle punten benoemd die voor ons van belang waren. Echter, de vraag blijft natuurlijk, in hoeverre worden onze punten serieus meegewogen.

Al met al was het een leerzame periode en zeer interessant om zo’n gunning van dichtbij mee te mogen maken. En wat betreft de ingediende plannen, elk plan had wel iets fraais en iets wat wellicht wat minder was. Zo eenvoudig is het niet om een plan te maken dat alles in zich heeft. Ga er maar aan staan: 70 woningen in het hogere segment, projecteren in een relatief klein gebied, dat ook nog eens van hoge ecologische waarde moet zijn èn dat ook nog een toegevoegde ‘recreatieve’ waarde moet hebben voor omliggende wijken.

Ellen Ravelli