Update waterschapsbelasting

svhwBijdrage Martijn, n.a.v. telefoontje naar SVHW:

Op de nota staat de heffingsmaatstaf, zijnde de WOZ waarde, bv 500.000 euro. Bij het tarief staat het binnendijkse tarief, zijnde 0,03980%. Dit is onjuist, maar door een technische reden zijn ze niet in staat om hier gewoon het buitendijkse tarief 0,0100% neer te zetten bij woningen die buitendijks staan. Bovenstaande wordt als volgt recht getrokken: het buitendijks tarief is ongeveer 1/4 van het binnendijks tarief. Het bedrag op de factuur wordt daarom als volgt berekend:

heffingsmaatstaf x binnendijks tarief / 4

In bovenstaande voorbeeld staan er dan de volgende zaken op je factuur:

heffingsmaatstaf: 500.000 euro
tarief: 0,03980%
bedrag: 49,75 (500.000 x 0,03980% / 4)

Eigenlijk had het bedrag conform de tarieven dus 50 euro moeten zijn, dus we hebben zelf nog een te verwaarlozen voordeel. Het bedrag betreft een periode van 1 jaar.