Update Vlijweide

De aanbesteding voor het nieuwbouwproject Vlijweide is 15 juni jl. door de gemeente Dordrecht gepubliceerd op Tenderned. Op 25 juni is er een digitale informatiebijeenkomst geweest voor ontwikkelaars. Tot half september hebben partijen de mogelijkheid zich aan te melden voor de aanbesteding. Daarna zal er een selectie plaatsvinden op vastgestelde criteria. Vervolgens gaan er maximaal 5 partijen door naar de gunningsprocedure. Verwacht wordt dat de bewonersadviesgroep medio januari 2021 inzag krijgt in de schriftelijke plannen en betrokken wordt bij de advisering van de gunningscommissie.

Voor geïnteresseerden is er nog e.e.a. na te lezen op de website van TenderNed:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200790;section=6