Update Nextdoor

Beste Plantij-ers,

De app “Nextdoor” heeft toch niet het communicatiekanaal opgeleverd dat ervan verwacht werd. Veel bewoners zijn inmiddels afgehaakt en om die reden heeft de bewonersvereniging besloten geen gebruik meer te maken van deze app. Alle communicatie verloopt via de Website of via een persoonlijke mail (zoals u al gewend was).

Met vriendelijke groet,

Bewonersvereniging Plan Tij