Update Getijtafelbrug

Beste bewoners.

In onze laatste update deelden wij mede dat het volgens VolkerWesselsVastgoed (VWV) technisch niet verantwoord is de brug nog langer open te laten staan.

Afgelopen week heeft overleg plaats gevonden tussen VWV, de 12 bewoners met een grote boot, de gemeente en het bestuur van de bewonersvereniging. Hierbij zijn ook de bezwaren ten aanzien van het remmingswerk en de bedieningskastjes besproken en een oplossing hiervoor wordt door VWV en een delegatie van de booteigenaren verder uitgewerkt.

In afwachting hiervan moet de brug dus structureel in gebruik genomen worden. VWV bekijkt nu de optie om in ieder geval tijdelijk een bedieningskast op de wal (voorkeur Plan Tij zijde) te plaatsen, die door een aantal bewoners uit onze wijk bediend kan worden om de (grote) boten door te laten varen.

De betrokkenen van het overleg vinden dit een passende oplossing en wij hopen dat VWV deze optie op korte termijn kan implementeren. Uiteraard zullen wij jullie via een nieuwe update weer op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet

Jeroen Ravelli

Secretaris bewonersvereniging