Update geschil VWV

Met verwijzing naar de ALV van maandag jl. bijgaand de, tijdens deze vergadering genoemde, reactie van Volker Wessels Vastgoed op de brief van onze advocaat, de heer Wijnja, van 8 september j.l. waarin hij VWV verzoekt aan te geven hoe zij invulling denken te gaan geven aan de schadeloosstelling van de bewoners:

Van: “Rob, Marius” <[email protected]>
Datum: 14 september 2020 om 17:46:56 CEST

Onderwerp: Antw.:? Bewonersver. Plan Tij/VolkerWessels en gemeente Dordrecht (JW/16951)?

Geachte heer Wijnja,

Het is mij niet duidelijk wat u met uw onderstaande mail bedoelt. Zoals u in mijn mail van 15 juli 2020 kunt lezen, komen wij de bewoners – coulancehalve en zonder dat wij menen daartoe verplicht te zijn – immers ruimschoots tegemoet in hun klachten.

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv