Tijpoort nieuws

Tijpoort dec 2015Is het u al opgevallen dat de lamellen aan de woningen op de Tijpoort er weer keurig aan hangen? (Deze waren er met de storm van maart jl. afgewaaid en de herstelwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.) Nu hopen dat ze bij volgende storm keurig op de plaats blijven.

En rijdt U nu ook zo “smooth” de wijk in en uit?! De op- en afrit zijn wat afgevlakt na wat bemoeienissen van een Plantij-er.

Binnenkort wordt er aan het begin van de Tijpoort ook een waarschuwingsbordje geplaatst met de tekst ‘WhatsApp buurtpreventie’.

Kortom het is weer goed thuiskomen in Plantij!