Tagarchief: scholencluster

Adviesgroep Vlijweide

Zoals eerder vermeld op deze website zijn vanavond de leden van de bewonersadviesgroep gekozen. Deze adviesgroep wordt betrokken bij de selectie- en gunningsprocedure van de gemeente voor het gebied ‘Vlijweide’ (scholencluster Noordendijk). Alle omliggende wijken/buurten mochten 1 vertegenwoordiger voordragen. Voor Plan Tij neemt Ellen Ravelli plaats in deze commissie.

Verder is besloten dat Ellen zal worden bijgestaan door Henk Reimers en Cor Verschoor.

De gemeente wil vóór eind juli een plan gekozen hebben. Er is dus werk aan de winkel! Voor geïnteresseerden is er op de website van de gemeente nog wat na te lezen: https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/Nieuwbouw/Scholencluster_Noordendijk

Bewonersadviesgroep Scholencluster Noordendijk

Zoals u wellicht heeft gelezen heeft de Gemeente ons allen uitgenodigd voor een bewonersavond op 19 februari a.s.. De Gemeente presenteert op deze avond haar plannen m.b.t. de aanbesteding en het bestemmingsplanproces voor de scholencluster Noordendijk.

Het is de bedoeling dat per buurt een lid wordt voorgedragen voor een bewonersadviesgroep. Elk lid vertegenwoordigt in de bewonersadviesgroep dus de belangen van zijn/haar buurt.

Het lijkt ons goed als ook Plan Tij in deze bewonersadviesgroep vertegenwoordigd is. Inmiddels heeft het bestuur van de bewonersvereniging Ellen Ravelli bereid gevonden om als vertegenwoordiger van Plan Tij op te treden. Ellen heeft, zowel door haar studie als door haar baan, ervaring met gebiedsontwikkeling en woningbouwprojecten en vindt het erg leuk hier namens Plan Tij aan mee te werken.

We kunnen ons echter heel goed voorstellen dat er meerdere mensen zijn die hier graag aan mee willen doen. We nodigen dan ook iedereen van harte uit zich, bij voorkeur vóór 10 februari, bij ons te melden (bewoners@plantij.nl).

Verdere details over de Bewonersadviesgroep en de uitnodiging van de Gemeente kunt u teruglezen op de kaart die u recent van de Gemeente heeft ontvangen.

Namens het bestuur van de Bewonersvereniging,

Carel Polak      

Voorzitter