Tagarchief: omgevingsvergunning

Zienswijze St. Mandeligheid ontwerp-besluit Tijpoortbrug

Volledig los van wel, geen, hoe, wat Tijpoortbrug is er door de St. Mandeligheid Plan Tij een zienswijze ingediend. Bord Plantij

De zienswijze gaat namelijk over de geplande besturingskast op mandelige (= eigen grond) in plaats van openbare grond.

Zienswijze Tijpoortbrug Mandeligheid

Update omgevingsvergunning brug Oost

De omgevingsvergunning voor brug Oost (naar de Wantijdijk) is inmiddels door de gemeente verleend. Indien de bezwaarprocedure  geen vertraging oplevert, moet het mogelijk zijn om de brug in het tweede kwartaal van 2013 te realiseren.