Tagarchief: bomen

Update groenonderhoud

De grote Plantij-maaironde van het najaar is vandaag, dinsdag 15/10, gestart. Het maaisel blijft in principe 10 dagen liggen en wordt daarna afgevoerd. Door de werkzaamheden aan het riool kan dit misschien iets uitlopen. In deze grote maaironde worden ook de overlastgevende takken langs de balkons, de parkeerplaatsen en op straathoeken gesnoeid.


Wat komt er nog na deze ronde dit najaar en deze winter?

  • Snoeiwerk aan struiken en bomen
  • Wilgen knotten
  • Riet maaien in de kommen 
  • Uitkrabben kommen en afvoeren riet- en plantenafval
  • Struiken planten (groenblijvers) tussen havenwoningen bij de trampoline en achter Eb 2

We zaaien komend voorjaar geen bloemenveldjes meer in omdat dit te weinig effect/rendement heeft gehad. Verder wordt voor het riet en het onkruid, dat tussen de plateaus  en trappen omhoogkomt, een oplossing gezocht.

Hopende jullie hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben,

Toon

Groenonderhoud

Voordat het broedseizoen begint op 15 maart zal NWC de volgende werkzaamheden nog uitvoeren:

  • struiken snoeien
  • bomen in vorm snoeien

Na 31 maart zullen er verspreid nog bloemperken ingezaaid worden en er zullen hulststruiken geplant worden op het stukje groen tussen de havenwoningen aan de Tijpoort.


Nieuwe aanplant

Bijdrage van Toon:

Op verzoek van enkele bewoners verdwijnen her en der wat katwilgen en op de lege plaatsen komen lijsterbessen en vruchtdragende struiken terug. Dit aanplanten zal volgende week uitgevoerd worden door NWC.

Dorst!!!

Bericht van Toon:

De nieuwe struiken en bomen hebben water nodig! Wilt u deze jonge aanplant in de nabijheid van uw woning van water voorzien. Hartelijk Dank!

Winterbeurt groen

Het vorige week gemaaide gras wordt nog voor het grootste deel geharkt en afgevoerd door Drechtwerk. 
Deze winter komt nog aan de beurt:

Getopte bomen

Vrijdag 27 mei zijn onze bomen “getopt” en enigszins bijgesnoeid door Drechtwerk.
Dit omdat ze anders net zo hoog worden als de bomen in het Wantijpark, met alle risico’s van dien….

Maaibericht en nog meer…

Volgende week (week van 10 mei) wordt er weer gemaaid in Plan Tij. Een volledige ronde! Echter, de eilandjes, de oevers en de waterpartijen blijven wel iets groener dan de rest. Ook de kavels van alle woningen Verder lezen