Slowies op de Tijpoort

Hallo allemaal,

De  aangeschafte Slowies, welke tot stand zijn gekomen door gulle giften van goede buren, zijn geplaatst op de Tijpoort. Nu maar hopen dat iedereen er van doordrongen raakt dat dit geen racebaan is! De eerste reacties zijn zeer positief!