Riet

Een update over het riet. Allereerst is bekend dat NWC nog dit jaar 50% van het riet zal maaien en afvoeren. De helft blijft staan om de vogels en andere dieren een plek te bieden om te schuilen.

Wat betreft het overlastgevend riet, loopt er nog een experiment achter Eb 12 om het riet te verstikken d.m.v. het afdekken van de grond met plastic folie. (We hebben hierover al eerder bericht.) Vooralsnog lijkt het riet zich hier nog niet veel van aan te trekken. Door Toon en Cor zijn afgelopen week 100 harige wilgenroosjes geplant in de folie in de hoop dat deze kleine bloem het gaat opnemen tegen het riet. Fingers crossed!

Verder hebben we afgesproken om in het komend jaren het riet, op de plaatsen waar het niet gewenst is, vaker te snoeien/snijden. Door dit te doen putten we de rietstengels op die plaatsen uit en hopelijk verdwijnt het dan.

De groencommissie