Reanimeren na een hartstilstand

Beste Plan Tij bewoner,

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering zijn de aanwezigen akkoord gegaan met de aanschaf van een AED. Deze is inmiddels gemonteerd op de gevel van het huis van de familie de Goeij op Eb 2 en duidelijk zichtbaar vanaf de Tijpoort.

Onze AED is aangemeld bij het meldsysteem “HartveiligWonen”, een burgerhulpverlenings- organisatie waarvoor de gemeente Dordrecht heeft gekozen. HartveiligWonen zet zich met hart en ziel in voor minder sterfgevallen door hartstilstanden. Om overal in Nederland binnen de cruciale 6 minuten te kunnen reanimeren, zijn veel burgerhulpverleners nodig. Vrijwilligers die kunnen reanimeren of dit willen leren en die willen en kunnen uitrukken als er in hun buurt iemand een hartstilstand krijgt. Wees er voor elkaar als hulp in nood van levensbelang is. Deze hulpverlening is een aanvulling op de ambulancedienst.

 

Werking van het systeem

  • Voor een slachtoffer met een hartstilstand moet

    altijd 112 gebeld worden.

  • Zij roept een ambulance op en schakelt tevens HartveiligWonen in.
  • HartveiligWonen schakelt vervolgens burgerhulpverleners in die dicht bij het slachtoffer wonen en waarvoor ook op korte afstand een AED beschikbaar is.
  • De burgerhulpverlener krijgt informatie over het adres van het slachtoffer, de plaats van de AED en de pincode van de kast waarin de AED zit.
  • De burgerhulpverlener snelt naar het slachtoffer en start de reanimatie tot de ambulancedienst het over kan nemen.

Burgerhulpverlener worden

Wanneer je in bezit bent van een geldig reanimatiecertificaat meld je dan aan als vrijwilliger bij https://hartveiligwonen.nl/ zodat je deel gaat uitmaken van het oproepsysteem.

 

Reanimatiecursus

Wil je graag een reanimatiecursus volgen zodat je hierna burgerhulpverlener kunt worden, geef je dan op bij het secretariaat van de bewonersvereniging, [email protected]

Bij voldoende aanmeldingen zal eind van dit jaar voor de bewoners van Plan Tij een gratis cursus georganiseerd worden.

 

Met vriendelijke groet,

Henny Moons

Bestuurslid bewonersvereniging

 

Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de site van de hartstichting. Klik voor verschillende brochures op de volgende link: http://webshop.hartstichting.nl/Producten/Producten.aspx?CatID=103