Proefopstelling

Bericht van Rob Koppelaar

Gebiedsmanager gemeente Dordrecht (gebieden Binnenstad, Schil, Reeland, Staart en Merwedehavens)

Voor de zomervakantie heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de watersportverenigingen en een aantal bewoners. Toen is geopperd een proefopstelling te doen. Die proef staat gepland voor volgende week zaterdag, 31 oktober. Ter kennisneming stuur ik u bijgaand de brief die verspreid is onder de bewoners die zicht hebben op het parkeerterrein. Kortheidshalve verwijs ik daarnaar.