PlanTij schoon, heel gewoon

Zaterdagochtend 19 maart tussen 10.15 en 11.30 uur zijn ALLE PlanTij-ers van Harte Uitgenodigd om te HELPEN de wijk vrij te maken van zwerfafval.

Lees bijgaande flyer voor de details van deze actie! Oh ja, de koffie is inbegrepen!