Nieuwe groenpartij!

De kogel is door de kerk. Van de partijen die in potentie geschikt waren voor het onderhoud van onze Mandeligheid is de keuze gevallen op Punt B.V.. Dit is een in Rotterdam gevestigd bedrijf waarvan de eigenaar trouwens wel woonachtig is in Dordrecht 😉

We hebben er alle vertrouwen in dat Punt het gebied goed gaat beheren! Hun eerste stap is om het gebied in kaart te brengen; de beplanting wordt nauwkeurig geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Deze digitale kaart maakt voor beide partijen inzichtelijk welk deelgebied c.q. welke plant of boom welke behandeling moet krijgen en wanneer.

Met vriendelijke groet,

de groencommissie