Gemeente over verkeersveiligheid Plantij

30 km bordMedio oktober heeft een bewoner van onze wijk, via de wijkbeheerder en later via het E-loket van de gemeente, geprobeerd de verkeersproblematiek in de wijk aan de orde te stellen. Er is toen, telefonisch, toegezegd dat er iemand van de gemeente na de herfstvakantie zou komen kijken. Ook zou de politie een afspraak maken. Die aangekondigde bezoekjes hebben niet plaatsgevonden, wel is er een schriftelijke reactie van onze gemeente: briefgemeente verkeersveiligheid. In het kort komt het erop neer dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons rij- en parkeergedrag.