Bezwaar maken tegen woz loont!

In mei/juni vorig jaar hebben meerdere bewoners bezwaar gemaakt tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ waarde met als waardepeildatum 1 januari 2010. Inmiddels hebben een groot aantal van hen een concept-uitspraak ontvangen van de gemeente en is,voor zover bekend, het bezwaar gegrond verklaard. Dus mensen, als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde van uw woning, neem de volgende keer dan de moeite om bezwaar aan te tekenen!