Bezwaar maken tegen woz loont!

In mei/juni vorig jaar hebben meerdere bewoners bezwaar gemaakt tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ waarde met als waardepeildatum 1 januari 2010. Inmiddels hebben een groot aantal van hen een concept-uitspraak ontvangen van de gemeente en is,voor zover bekend, het bezwaar gegrond verklaard. Dus mensen, als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde van uw woning, neem de volgende keer dan de moeite om bezwaar aan te tekenen!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.