Woensdag 18 maart ook waterschapsverkiezing

waterschapsverkiezingAanstaande woensdag zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar tegelijkertijd ook voor het algemeen bestuur van de Waterschappen. De beide stempassen heeft u  in 1 envelop ontvangen.

Waarom zouden m.n. Plantij-ers hun stem moeten gaan uitbrengen voor het Waterschap? Omdat:

  • Plan Tij buitendijks ligt, omgeven wordt door een primaire Waterkering (Noordendijk en dijk langs de Vlij);
  • Het Waterschap Hollandse Delta voor dijkonderhoud eventueel ook binnen het gebied van Plan Tij kan werken;
  • Reiniging van afvalwater, bewaking en mogelijk bestrijden van verontreiniging van oppervlakte water een taak is van het Waterschap;
  • Het Mandelig Water van Plan Tij hier ook onder valt.

Een van de Plantij-ers staat op een niet verkiesbare plaats, als lijstduwer van lijst 1 van het Waterschap Hollandse Delta. Hij heeft dus connecties binnen het Waterschap en die kunnen ons best nog wel eens van pas komen. Stem op hem! Kandidaat 35, lijst 1, Jan Meissen.