Verkeersdrempel te hoog?

230px-Nederlands_verkeersbord_J38.svgHenry Blaak vraagt uw mening inzake de verkeersdrempel aan het begin van onze wijk. Lees verder: Verkeersdrempel Tijpoort

(Gaarne uw reactie voor dinsdag 14 april a.s. naar hfblaak@upcmail.nl)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.