Update Getijtafelbrug

Beste bewoners,
Zoals jullie weten is de brug na onze openingsfestiviteiten nog niet in gebruik gesteld. Formele oplevering van de brug door VolkerWessels aan de gemeente, een instructie voor de 12 bewoners met een grote boot om de brug te bedienen en een nog notarieel te vestigen recht van opstal zijn nog openstaande zaken.
Gisteren is er met behulp van de boot van Martin Oosse een test uitgevoerd van de bediening van de brug en deze test is positief verlopen.
VolkerWessels en van Hattum en Blankevoort zullen op korte termijn de instructie verzorgen en wij hebben er op aangedrongen de bovengenoemde 2 andere zaken vóór die tijd geregeld te hebben.
Een tijdelijke oplossing om de brug naar beneden te doen met een mogelijkheid voor de 12 bewoners om “op afroep” de brug te laten openen, stuit helaas op praktische en formele bezwaren.

We hopen dat de brug binnen enkele weken in gebruik gesteld kan worden.
Uiteraard houden wij jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet
Jeroen Ravelli
Secretaris bewonersvereniging