Tagarchief: brug naar Wantijdijk

Remmingwerken en overlast

Met verwijzing naar ons bericht van 30 april j.l. zal het werk aan de remmingwerken van de Getijtafelbrug a.s. woensdag 6 juni worden gestart. De planning is nog steeds om vrijdag 15 juni met de aanpassingen gereed te zijn. Zoals eerder vermeld zal de doorvaart op werkdagen gestremd zijn van 07:00 tot 16:00 uur. Tevens is nu bekend dat de brug gedurende de gehele periode (inclusief het weekend) blijft openstaan zodat de brug niet door voetgangers kan worden gebruikt. We hebben geprobeerd een versoepeling van deze regeling te krijgen maar dat bleek niet mogelijk i.v.m. de demontage van de bedieningskasten en het veiligheidsprotocol.

Namens de bewonersvereniging,

Jeroen Ravelli

Update Getijtafelbrug

Beste bewoners,
Recent informeerden wij jullie over een aantal zaken die de ingebruikstelling van de brug vertragen. Deze zaken, waaronder een door de gemeente formeel goedgekeurde handleiding voor de bediening van de brug en een instructie voor de 12 bewoners met een grote boot, vragen meer tijd. Tevens zijn er ten aanzien van de remmingswerken en de bedieningskastjes praktische bezwaren naar boven gekomen. Ook deze zaken moeten worden opgelost.

Om technische redenen is het volgens VolkerWesselsVastgoed niet verantwoord de brug langer structureel open te laten staan. In afwachting van bovengenoemde zaken zal de brug binnenkort op bepaalde tijden neergelaten worden. De brug is dan ook voor voetgangers toegankelijk.
Zodra bekend is wanneer de brug geopend en gesloten is, zullen wij jullie daarover uiteraard informeren.

Met vriendelijke groet
Jeroen Ravelli
Secretaris bewonersvereniging

Galerij

Brug in aanbouw: foto’s

Deze gallerij bevat 14 foto's.

Hierbij enkele foto’s van de brug in aanbouw:  

Update Brug Oost

Hoe staat het eigenlijk met brug Oost?

Eind vorig jaar hebben we nog een korte update gegeven over de vorderingen met brug Oost. Het was toen nog niet duidelijk wanneer de brug geplaatst zou worden. De plaatsing vanaf het water gaf problemen in verband met Verder lezen

Werkzaamheden brug

img_0352Beste bewoners,

Vanaf a.s. vrijdag (14 oktober) zal er gestart worden met heiwerkzaamheden vanaf het ponton op het water. De heiwerkzaamheden zullen ongeveer 2 weken in beslag nemen. Dit betekent dat de doorvaart overdag grotendeels gestremd zal zijn. In de weekeinden zal het ponton aan de kant worden gehaald zodat doorvaart mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,

De bewonersvereniging

 

Update brug Oost

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brug Oost in aanbouw

Tot en met het komende weekend zal er zeker geen stremming zijn! Er kan dus gerust gevaren worden! Zodra er nieuws is verschijnt dit op de website.

Update werkzaamheden Brug Oost

start werkzaamheden brugOntwikkelingen rond brug Oost

We krijgen zojuist bericht dat er, na wat technische problemen, een separate heistelling georganiseerd gaat worden. Dit betekent dat we vanaf woensdag middag (21 september) de eerste stremming van de vaarweg zullen hebben. Zodra er meer details bekend zijn, informeren we u via de website.

Stremming

start werkzaamheden brugBeste allemaal,

Deze week zal de doorvaart nog niet gestremd worden! Geniet dus van het heerlijke weer en vaar gerust de wijk uit!

Zodra precies bekend is wanneer de doorgang belemmerd wordt, melden we dit op de website!