Bewonersvereniging Plantij

emailTijdens de deelgenotenvergadering Mandeligheid van 1 juli j.l. bleek er onder de bewoners grote onduidelijkheid te heersen over de taken en bevoegdheden van de bewonersvereniging. Henny Moons stelde zich beschikbaar om de problematiek in kaart te brengen en  te zoeken naar een adequate oplossing. Zijn bevindingen heeft u inmiddels per post ontvangen. (Of lees ..> brief bewonersvereniging feb 2014)

Om de belangen van de bewoners goed te kunnen behartigen moet een ruime meerderheid van de bewoners lid zijn. Indien u lid wilt worden, wordt u verzocht zich voor 20 maart as per mail ([email protected]), of middels antwoordstrook, aan te melden. Vergeet niet daarbij naam, adres en e-mailadres te vermelden.