De Blije Gaarde is blij…

Beste medebewoners van Plan Tij,

De spontane collecte van deze week voor de vakantie van de kinderen van de Blije Gaarde aan de Noordendijk, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, heeft donderdagavond een bedrag van  € 344,71 opgeleverd.

Dankzij de inzet van Marianne, Ellen, Angelique en Lai Ming, die alle deuren zijn langsgegaan, heeft de school nu ook wat extra vakantiegeld voor de kinderen. Voor veel kinderen is dit namelijk de eerste keer dat ze op vakantie gaan.

Vanochtend, vrijdag 15 juni, is de envelop met inhoud overhandigd aan de locatieleidster en begeleidsters van de school, die ons mede namens de kinderen hartelijk dankten.

De organisatoren zijn tevreden over het reultaat, eens te meer nu dit pas maandagavond j.l is georganiseerd. Zo kunnen wij als bewoners van Plan Tij laten zien dat wij ook maatschappelijk betrokken zijn.

Hartelijk dank allemaal!

Henry, mede namens Marianne, Ellen, Angelique en Lai Ming