Zienswijze St. Mandeligheid ontwerp-besluit Tijpoortbrug

Volledig los van wel, geen, hoe, wat Tijpoortbrug is er door de St. Mandeligheid Plan Tij een zienswijze ingediend. Bord Plantij

De zienswijze gaat namelijk over de geplande besturingskast op mandelige (= eigen grond) in plaats van openbare grond.

Zienswijze Tijpoortbrug Mandeligheid