Wie is de Mol?

molWie is de mol?

En weer heeft Plan Tij het nieuws gehaald, niet alleen in de krant maar ook in woord en geschrift op RTV Rijnmond (lees eerder bericht). En weer ging het verhaal over de bruggen. En weer moet ik mijn vrienden uitleggen dat het echt geweldig wonen is op Plan Tij. En weer zie ik dan de vertwijfeling in hun ogen. En weer werd mij de vraag gesteld of John de Mol al gebeld heeft om een soap te maken over Plan Tij. En weer was het een herhaling van zetten van de voor- en tegenstanders van de bruggen.

Al hoewel… Ik las en hoorde bij RTV Rijnmond toch nieuwe argumenten. “Plantij 2” en de Baden Powellaan. In het nieuwe bestemmingsplan Reeland zou sprake zij van een nieuwbouwproject, “Plan Tij 2”, en daarmee samenhangende veranderingen met betrekking tot de Baden Powellaan. Hierdoor zou de Tijpoortbrug dan mogelijk een belangrijke toegangsweg worden naar het Wantijpark voor de bewoners van het Reeland. Mijn nieuwsgierigheid was direct gewekt!

Ik heb het bestemmingsplan, 58 pagina’s dik, tweemaal kritisch gelezen. En wat schetst mijn verbazing. Geen woord over “Plantij 2” en de Baden Powellaan. (Zou John de Mol dan toch een vinger in de pap hebben om binnenkort een soap te maken over mijn geliefde Plan Tij).

Wat staat er wel over ons in het bestemmingsplan:

Plan Tij

De ontwikkeling van Plan Tij in de voormalige Jagers- en Windhondenpolder is voltooid.

De kwaliteit van de wijk bestaat uit het samenspel van water, wonen, groen en steigers. In het bestemmingsplan De Vlij (november 2004) is het nieuwe water opgenomen als “getijdegebied”. Er wordt een bestemmingsregeling getroffen die kwaliteit waarborgt. Er zijn enkele aanpassingen noodzakelijk in verband met uitgevoerde grondtransacties die hebben geleid tot geringe verschuivingen in de perceelgrenzen.

Van belang zijn ook de verbindingen met de omgeving. Daarom worden de nog niet gerealiseerde bruggen (voetgangersbrug naar het Wantijpark en gecombineerde voetgangers-fietsersbrug naar de Wantijdijk) in het nieuwe plan opgenomen.

Voorstel: De al planjuridische  mogelijk, maar nog niet gerealiseerde brugverbindingen opnemen in het bestemmingsplan.

 

Scholengebied Noordendijk

Het scholengebied tussen de Vlij en de Noordendijk heeft nu een maatschappelijke functie en bestemming. Met de realisering van het Leerpark verdwijnt een deel van de maatschappelijk functie uit het gebied. Het merendeel van dit gebied is gemeentelijk eigendom. Een planontwikkeling voor dit gebied is nog niet in gang gezet. Een woonfunctie die qua dichtheid aansluit bij de karakteristiek van de Wantijbuurt en Plan Tij, waarbij het water ook voor recreatieve functies wordt benut kan tot de mogelijkheden behoren, gezien de noodzaak tot differentiatie in woonmilieus en kwaliteiten van het gebied.

Voorstel: Omdat nog onvoldoende duidelijk is, zal er op een later moment een volledige planprocedure doorlopen worden. Op dit moment wordt uitgegaan van de huidige functies.

Henny Moons

1 reactie op “Wie is de Mol?”

  1. Er zijn dus kennelijk deelgenoten, die er belang bij hebben om op basis van onjuiste voorstelling van zaken, onterechte angst en verdeeldheid te zaaien om hun doelstellingen te kunnen verwezenlijken, en daarbij volledig voorbij gaan aan de wensen en belangen van een meerderheid van de deelgenoten, al was het maar om tegemoet te komen aan het gefundeerde verwachtingspatroon dat kinderen in de gelegenheid zijn om in het naast gelegen park te kunnen spelen.

    Een klein burgerlijke benaderingswijze die ik in Plantij niet had verwacht.

Reacties zijn uitgeschakeld.