Vaststellen bestemmingsplan ‘Reeland’

Begin juli is er vanuit de Stichting Mandeligheid Plan Tij een zienswijzen ingediend op het concept bestemmingsplan ‘Reeland’.cropped-Plantij1.jpg

In oktober hebben wij een schriftelijke reactie gehad. Bijgevoegd de reactie. Wij zijn verheugd dat hierin akkoord wordt gegaan met onze zienswijzen ten aanzien van, kort gezegd, de steigers. St. Plan Tij-Advies reactie zienswijzen

Dinsdag 29 oktober a.s. organiseert de Adviescommissie van de gemeenteraad een Sprekersplein over het bestemmingsplan ‘Reeland’.

Het bestuur zal conform de eerder ingediende zienswijzen een toelichting geven

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.