Update rechtszaak brug Noord (Tijpoortbrug)

brugZoals bekend heeft de Raad van State het bezwaar van een aantal bewoners tegen de brug Noord in het nieuwe bestemmingsplan Reeland verworpen. Vervolgens hebben een vijftal bewoners beroep aangetekend tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de brug Noord bij de gemeente Dordrecht. Hierbij zijn verschillende bezwaren aangevoerd, zoals:
· de plaats van de brug en de remmingen
· de zorg om flora en fauna(bever)
· de kwaliteit van de rapporten over flora en fauna die gemeente gebruikt
· drie belanghebbende bewoners als zijnde niet belanghebbend.

Dit openbare geding heeft op 9 december jl. bij de Rechtbank in Rotterdam plaats gevonden voor een zogenaamde “enkelvoudige kamer”, d.w.z. met één rechter.
De rechter heeft aan zowel de eiser (vijftal bewoners) als aan de Gemeente (verweerder) diverse vragen gesteld ter verduidelijking van de bezwaren. Ook konden de 3 bewoners, die zich als formeel belanghebbenden hebben aangemeld bij de rechtbank, als mede een vertegenwoordiger van VolkerWesselsVastgoed, toelichten wat hun belangen zijn bij de realisatie van de brug.

Na een korte schorsing van de zitting concludeerde de rechter dat hij geen vonnis wijst, maar gezien de complexiteit het beroep tegen de omgevingsvergunning door verwijst naar de “meervoudige kamer” van dezelfde rechtbank; d.w.z. een zitting van de rechtbank met meerdere rechters.

Een datum voor deze wederom openbare zitting moet nog bepaald worden. Het gevolg hiervan is dat dit zeker een vertraging oplevert van 3 tot 6 maanden. Zodra de datum bekend is zullen wij die ook communiceren.