Update omgevingsvergunning brug Oost

De omgevingsvergunning voor brug Oost (naar de Wantijdijk) is inmiddels door de gemeente verleend. Indien de bezwaarprocedure  geen vertraging oplevert, moet het mogelijk zijn om de brug in het tweede kwartaal van 2013 te realiseren.